07 خرداد 1403

قلمرو تبلیغات

به سایت قلمرو تبلیفات شما خوش امدید

تبلیغات متنی

به طور کلی، تبلیغات رادیو، تلویزیون و تبلیغات اینترنتی است . آگهی های تبلیغاتی در رادیو و تلویزیون ها بخش مهمی از تبلیغات...